skip to Main Content
پذیرش: ۳۶۲۷۵۴۷۰-۰۷۱ (صبح و بعدازظهر)نشانی: شیراز، خیابان قصردشت، نرسیده به چهارراه زرگری، روبروی کوچه 65

به سامانه‌ی ثبت درخواست نوبت کلینیک دندانپزشکی دکتر فربدان خوش آمدید. در این سامانه شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه‌روز درخواست نوبت خود را به صورت اینترنتی در سیستم ثبت نمایید تا پس از بررسی در اولین فرصت از بخش پذیرش با شما تماس گرفته شود و درخواست شما به صورت نهایی در سیستم ثبت گردد.

Back To Top